Inspiration

Der har været afholdt et væld af forskellige aktiviteter på Frivillig Fredag i de første fem år Frivillig Fredag har eksisteret. Antallet af aktiviteter stiger støt. I 2016 blev der afholdt 426 forskellige aktiviteter rundt omkring i hele landet (mod 401 aktiviteter i 2015).

Her på hjemmesiden præsenterer vi nogle af disse aktiviteter, som kan genbruges, inspirere eller videreudvikles i eget regi. Aktiviteterne er opdelt efter type og formål med aktiviteten.

Det er mange forskellige aktører, der står bag aktiviteterne: Foreninger, frivilligcentre, kommuner, virksomheder, skoler, boligselskaber, m.fl.