FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017


Tak for en god Frivillig Fredag 2017

Se videoklip med Frivilligrådets formand.

Se også Frivilligrådets pressemeddelelse om Frivillig Fredag

Lokale aktiviteter - Frivillig Fredag 2017

Spændende foredrag og debatter, festlige fejringer af de frivillige og inspirerende foreningsmarkeder. Der er gang i planlægningen af aktiviteter på Frivillig Fredag rundt omkring i landet.

Se her hvad der sker i din kommune.


Frivillig Fredag temadag 2017

Tusind tak for en inspirerende temadag!

Frivillig Fredag temadagen blev afholdt d. 13. september I Valby. "Vis værdien" er temaet for årets Frivillig Fredag, der startede med to oplæg; 'Unge og Frivilligt arbejde' og 'Mangfoldige Fællesskaber' ved Kristian Krogh Hansen og Daniel Nayberg.

Du kan læse opsamlingen på temadagen her.


Bestil gratis merchandise

Vi har stadig merchandisepakker på lager. Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Så sender vi pakken til dig så hurtigt som muligt.

#FrivilligFordi

Hvad får danskerne til at engagere sig som frivillige?

Frivilligrådet har spurgt en række frivillige om, hvad der motiverer dem. Har I også lyst til at fortælle, hvad der motiverer jeres frivillige, er I meget velkomne til at være med i kampagnen. Det kræver bare at I printer #FrivilligFordi-skiltet ud, fotograferer den frivillige med skiltet og skriver den frivilliges svar på spørgsmålet: Hvorfor er du frivillig? Start sætningen med: Jeg er #FrivilligFordi…

Mød fx Tove fra Kræftens Bekæmpelse, der arrangerer gåture for kvinder, der er ramt af brystkræft, Agnete, der gør en forskel for børn og unge hos Spejderne, og Pia, der som frivillig i Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed i samfundet.

Følg kampagnen på Facebook og Instagram

Erhvervsleder i praktik

Frivilligrådet har i samarbejde med blandt andre IBM Danmark gennem en årrække matchet frivillige foreninger og erhvervsledere til en ”praktik”-dag med gensidig sparring og hjælp til praktiske opgaver.

Kort fortalt handler aktiviteten om, at en leder i en virksomhed tager en dag ud af kalenderen og bliver praktikant i en forening. Resultaterne af praktikkerne har indtil videre været inspirerede medarbejdere, der har fået ny overraskende viden om foreningernes arbejdsformer og foreninger, der har fået sparring og nye ideer til udvikling af deres organisation.

Erhvervsleder i praktik foregår kun over en dag, men ofte leder praktikken til mere samarbejde.

Også i år er der mulighed for at få en erhvervsleder i praktik. Konceptet er udviklet i forbindelse med Frivillig Fredag, men af praktiske årsager er den periode praktikken kan finde sted bredt ud til hele efteråret.

Læs mere om konceptet her eller kontakt Frivilligrådet på mail: ktj@frivilligraadet.dk eller tlf. 61960003 for at høre mere om tilbuddet.


Plakater 2017: Vis værdien

Årets plakater med sloganet: Vis værdien er nu klar i to forskellige designs. Plakaterne er en del af den merchandisepakke, man kan få tilsendt gratis, hvis man er arrangør af en Frivillig Fredag aktivitet.

Se og download plakaterne her


Plakat du selv kan udfylde med egne Frivillig Fredag arrangementer

Vi har fået udarbejdet en plakat med felter, hvor man selv kan indsætte beskrivelse, program eller lignende fra sit Frivillig Fredag arrangement. Plakaten er til fri afbenyttelse og kan downloades her:

Plakat med skrivefelter


Nye logoer

Så er logoerne for Frivillig Fredag 2017 med underoverskriften Vis værdien klar. Du kan downloade dem her.

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september - i år d. 29. september og lige som i de foregående år, kan man lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Frivilligrådet opfordrer alle med interesse for frivilligheden – foreninger, frivilligcentre, frivilligråd, kommuner, virksomheder, skoler, plejecentre, boligområder og mange flere - til at byde ind med aktiviteter, som kan synliggøre, fejre og udvikle frivillige og frivilligheden. Vi forsøger at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminar, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema.

Tema: Vis værdien

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

Lad os bruge Frivillig Fredag 2017 til at vise de gode ting, som man kan få ud af at være frivillig. Måske kan vi inspirere endnu flere til at blive en del af de frivillige fællesskaber.


Se aktiviteter fra Frivillig Fredag 2016

Se her hvad der skete på Frivillig Fredag 2016.


Billede: