FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017


Bestil gratis merchandise

Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail allerede nu, til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Du vil få tilsendt pakken i midten af august.

Nye logoer

Så er logoerne for Frivillig Fredag 2017 med underoverskriften Vis værdien klar. Du kan downloade dem her.

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september - i år d. 29. september og lige som i de foregående år, kan man lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Frivilligrådet opfordrer alle med interesse for frivilligheden – foreninger, frivilligcentre, frivilligråd, kommuner, virksomheder, skoler, plejecentre, boligområder og mange flere - til at byde ind med aktiviteter, som kan synliggøre, fejre og udvikle frivillige og frivilligheden. Vi forsøger at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminar, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema.

Tema: Vis værdien

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

Lad os bruge Frivillig Fredag 2017 til at vise de gode ting, som man kan få ud af at være frivillig. Måske kan vi inspirere endnu flere til at blive en del af de frivillige fællesskaber.


Se aktiviteter fra Frivillig Fredag 2016

Se her hvad der skete på Frivillig Fredag 2016.


Billede: