FRIVILLIG FREDAG - DEN 30. SEPTEMBER 2016


SENESTE NYHEDER OM FRIVILLIG FREDAG


Der er godt gang i planlægningen af Frivillig Fredag arrangementer rundt omkring i hele landet. Se her et par af de mange spændende ting, der kommer til at finde sted:

Festlig dag i Favrskov

Frivillig Fredag i Favrskov arrangeres af det fælles frivillighedssekretariat ”Bindeleddet”, Frivilligrådet for Sociale Indsatser samt Favrskov Kommune. Der er lagt op til et festligt arrangement med bl.a. en foreningskonkurrence, hvor 6.000 kr. sættes på højkant til fordeling mellem de tre bedste foreningsindslag - deltagerne bestemmer hvem der vinder. Herudover er der stand-up ved Anders Fjelsted samt performer og forfatter Per Vers, der slutter arrangementet af med en forhåbentlig forrygende forestilling.

Læs mere om arrangementet

Morgengymnastik, foredrag og foreningsmarked i Hjørring

Frivilligcenter Hjørring afholder en række forskellige arrangementer. Forsamlingsbygningen danner rammen om flere aktiviteter, bl.a. med fælles morgenbord, morgengymnastik og sang, om eftermiddagen er der foredrag mm. i Ørnbøls festlokaler og endelig afholder frivilligcentret foreningsmarked på Hjørring Gymnasium i samarbejde med Projekt Frivillig.

Se invitationen til Frivillig Fredag i Hjørring

Frivillighedsdag på Fængslet i Horsens

Horsens Sund By og 20 foreninger og kommunale institutioner arrangerer i fællesskab Frivillighedsdag på Frivillig Fredag 30.9 på Fængslet i Horsens. Her kan man opleve den frivillige sociale verden og komme i kontakt med en lang række foreninger, der arbejder på vidt forskellige områder: F.eks. venligboerne, krisecentre, patientforeninger, væresteder for socialt udsatte, landsbyfrivillige, ældreforeninger, rådgivning for sårbare unge og mange flere. Team Tvillingerne holder foredrag og inspirerer til at se muligheder og ikke begrænsninger. Frivillighedsdagen er også en fest for frivilligheden og dagen sluttes af med musik med bandet The Swinging Dixies i stilen fra Johnny Cash’s fængselskoncerter.


AKTIVITETER PÅ FRIVILLIG FREDAG 2016

Se her hvad der foregår i din kommune på Frivillig Fredag 2016.

Hvis vi mangler at skrive om jeres arrangement, eller hvis der er noget vi har fået galt fat i, må I endelig skrive en mail til ktj@frivilligraadet.dk, så sørger vi for at rette det.


BESTIL GRATIS MERCHANDISEPAKKE

Som arrangør af et Frivillig Fredag-arrangement kan du få tilsendt en gratis pakke med Frivillig Fredag-merchandise, der kan bruges til at synliggøre og promovere dagen lokalt. Pakken indeholder bolsjer, klistermærker, balloner og plakater.

Hvis du vil modtage en merchandisepakke, så send en e-mail til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement.

Pakker sendes ud så længe lager haves, så skynd dig at bestille en pakke.


TEMADAG: VEJE TIL DELTAGELSE

Temadag

Frivilligrådet afholdt temadag torsdag d. 14. april 2016 om veje til deltagelse – temaet for Frivillig Fredag 2016.

Temadagen bød på inspirerende oplæg og workshop.

Se slides fra oplæggene her:

Unge i fællesskaber v. Damir Balalic fra Fritidsbutikken i Vollsmose

Fælles om fritiden v. Cecilie Friis fra SUMH

Alle har ressourcer v. Annbritt Jørgensen og Mette Sørensen fra Sager der Samler.

Download materiale fra workshoppen: Veje til deltagelse.


Frivillig Fredag 2016

- Veje til deltagelse

Frivillig Fredag er Danmarks frivillighedsdag, hvor vi hylder frivilligheden og udvikler den i nye spændende retninger. I år afholdes Frivillig Fredag d. 30. september, men lige som i de foregående år, kan man lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Det er igen i år Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Frivilligrådet opfordrer alle med interesse for frivilligheden – foreninger, frivilligcentre, kommuner, virksomheder, skoler, plejecentre, og mange flere - til at byde ind med aktiviteter, som kan synliggøre, fejre og udvikle frivillige og frivilligt arbejde. Som nationale koordinatorer forsøger vi at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminarer, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema.

Sidste år var der 401 Frivillig Fredag aktiviteter i 83 kommuner. Derfor skal der først og fremmest lyde en stor tak fra Frivilligrådet til alle, som bakkede op om dagen og det frivillige arbejde i Danmark.

Tema 2016

Frivilligrådet fastsætter hvert år et tema, som de lokale arrangører kan lade sig inspirere af.

På Frivillig Fredag opfordrer Frivilligrådet til, at der sættes fokus på, hvordan flere får mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber.

Temaet for Frivillig Fredag 2016 er Veje til deltagelse og handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Der er imidlertid en tendens til, at det primært er de veluddannede, og de der er i arbejde og er en del af sociale netværk, der er frivillige, mens andre grupper ikke i samme omfang er frivillige. Det gælder fx ikke-vestlige indvandrere, mennesker med sygdom eller handicap, og mennesker uden for arbejdsmarkedet, der oftere står uden for de frivillige fællesskaber. Frivilligheden kan være en vej til at skabe deltagelse og sammenhængskraft i samfundet. Flere undersøgelser peger på, at deltagelse i frivillige fællesskaber har en positiv indvirkning på både fysisk og mental sundhed og følelsen af lykke og mening i tilværelsen.


Erhvervsleder i praktik

I løbet af efteråret med start på Frivillig Fredag var ca. 25 erhvervsledere fra bl.a. IBM Danmark, Skandia og Hellerup Foodmarket i praktik i forskellige frivillige foreninger. Tilbagemeldingerne fra både erhvervsledere og foreninger på udbyttet af praktik-besøgene er positive.

Erhvervsleder fra IBM gav inputs til Børns Voksenvenners nye strategi

Jan Simonsen, Direktør for Marketing, Communication og Citizenship i IBM Nordic var i praktik hos Børns Voksenvenner, der er en forening, som har til formål at tilbyde børn en voksenven:

”Jeg er så glad for at jeg endelig tog den tid ingen af os har til at tilmelde mig som Erhvervsleder i Praktik, for det viste sig at være utrolig givende for både mig som mennesker og ikke mindst for foreningen ”Børns Voksenvenner”, som var den forening, jeg blev spurgt om, jeg ville hjælpe. Børns Voksenvenner er blevet så stor en success, at der i foreningen var behov for en ny strategi og struktur, hvilket så blev min rolle at give mit view og input til. Jeg fik derfor lejligheden til at møde nogle utrolige ildsjæle, og de fik omvendt mit syn på, at der faktisk er lighed imellem IBM og den kommercielle verden og frivillighed i NGO’er.”

Erhvervsleder fra Hellerup Foodmarket sparrede med miljøforeningen Plastic Change

I december 2015 var Rasmus Vejbæk-Zerr fra Hellerup Foodmarket i praktik hos foreningen Plastic Change, der arbejder med at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet. Mødet gav god mening for de to parter, der fandt mange fælles interesser, og de har også besluttet at fortsætte samarbejdet blandt andet om at udvikle løsninger for forbrugerne, der gør det nemmere at håndtere plastikforureningen i hverdagen.

Læs om praktikbesøget i Nyt om Nordsjælland


Film fra Frivillig Fredag

Flere af de lokale Frivillig Fredag-arrangører har produceret nogle fine film om deres arrangementer. Se fx:

 • Frivilligcenter Fredensborg fejrede Frivillig Fredag med uddeling af ildsjælepris og mad fra forskellige lande. Se filmen her
 • I boligområdet Risingplanen i Odense blev Frivillig Fredag 2015 markeret med åbningen af en ny aktivitetsbane. Se filmen her.
 • Furesø Kommune har produceret en film om fem fantastiske frivillige, der gør en forskel i Furesø. Se filmen her.
 • TV Frost i Kalundborg var med da kommunen fejrede Frivillig Fredag. Peter Mygind holdt et inspirerende foredrag og Ildsjæleprisen blev uddelt. Se filmen her
 • LTU Ungdomsskolen i Lyngby-Taarbæk deltog på Frivillig Fredag og har interviewet nogle af de frivillige ildsjæle. Se filmen her

 • Se aktiviteter fra Frivillig Fredag 2015

  Frivilligrådet har samlet alle de aktiviteter, der skete på Frivillig Fredag i 2015. Se hvilke aktiviteter der foregik på Frivillig Fredag 2015


  Den nye Frivillig Fredag plakat


  FRIVILLIGHED PÅ SKOLESKEMAET

  "Frivillighed på Skoleskemaet" er et undervisningskoncept ift. frivillighed, kreativitet og innovation udviklet af Vallensbæk Kommune. Det består af et gennemarbejdet ”kit” med manual, diverse materialer og værktøjer, mv. som frit kan downloades.

  Projektets omdrejningspunkt er at komme med ideer til frivillige tiltag, der kan bidrage til løsninger af sociale udfordringer. Det var eksempelvis pilotprojektet "ensomme unge", der blev idéudviklet til. Pilotprojektet kørte som et forløb i de fem folkeskoleklasser i samarbejde med tre foreninger og blev afsluttet med at eleverne præsenterede deres idéer både visuelt og skriftligt ved et stort arrangement på Vallensbæk Rådhus på Frivillig Fredag 2014.

  Læs mere om Frivillighed på skoleskemaet


  GALLUP-UNDERSØGELSE: FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKAB I LOKALOMRÅDET

  Frivilligrådet fik i 2014, i forbindelse med Frivillig Fredag temaet Frivillig der hvor du lever, foretaget en undersøgelse af TNS Gallup, for at undersøge danskernes deltagelse i og holdninger til fællesskab i lokalområdet og frivillighed.

  Se resultatet af undersøgelsen.


  HISTORIER FRA DANMARK

  Se et udpluk af de mange aktiviteter, der foregik i hele landet på Frivillig Fredag de foregående år. Mange lokalaviser skrev om de forskellige lokale Frivillig Fredag arrangementer både før og efter Frivillig Fredag. Du kan læse en del af artiklerne her.

  Billede: