fbpx

Udstillinger & Ferniseringer

Der er mange muligheder for at lave udstillinger og ferniseringer ifm. Frivillig Fredag. Det kan fx være at lokale kunstnere producerer særlige værker til anledningen, som de lokale erhvervsdrivende udstiller i deres butikker/vinduer. På den måde skabes et samarbejde mellem kunstnerne, foreningerne og erhvervslivet, til glæde for alle parter.

Det kan også laves i samarbejde med lokale skoler, hvor elever i Billedkunst skal udforme værker der repræsenterer specifikke foreninger og deres arbejde, imens de sætter frivillighed på skoleskemaet. Værkerne kan så pryde billedet til Frivillig Fredag, igen fx i samarbejde med den lokale handelsforening, som Vindue for en Forening eller evt. på fotostater i byrummet.

En tredje mulighed kan være en fotoudstilling af de frivillige/foreningerne i byen. Frivilligportrætter er en god måde at synliggøre de frivillige, og få sat ansigt på dem, og de kan også udstilles på forskellige måder rundt i bybilledet.


I Hillerød blev konceptet for Vindue for en forening i 2012 videreudviklet til projektet Social gadekunst. Her samlede og matchede Frivilligcentret 12 sociale foreninger, 12 billedkunstnere og 12 butikker. Foreningen og kunstneren mødtes, så foreningen fik mulighed for at fortælle kunstneren om deres sag og arbejde. Kunstneren fortolkede foreningens fortælling og omsatte det til et maleri. Kunstværkerne blev præsenteret i butiksvinduer i ugen op til Frivillig Fredag, og på dagen kulminerede det med en auktion over kunstværkerne.

På Langeland blev der i forbindelse med Frivillig Fredag 2014 også gennemført et kunstprojekt igangsat af frivilligcentret. Her skulle kunstnere og foreninger samarbejde om kunstværker, der udtrykker foreningens arbejde. Projektet satte fokus på de lokale foreningers virke, og frivillighedens forskellige berøringsflader fra socialt arbejde til kunst og kultur. Værkerne blev præsenteret ved en fernisering på Frivillig Fredag, samt i ugen op til i byrummet rundt omkring i Rudkøbing.

I 2021 havde Vejle Kommune igangsat et samarbejde med kunstneren Lucy Read, hvor alle byens borgere blev inviteret til lave et stykke tekstil til værket. Herefter sammensatte Lucy Read stykkerne til det fælles kunstværk kaldet ”Dråben”, som blev afsløret på Frivillig Fredag. Kunstværket skulle på den måde sætte fokus på fællesskabet og hylde byens frivillige engagement.