fbpx

Udstillinger & Ferniseringer

Udstillinger, især fotoudstillinger, har på Frivillig Fredag især været brugt til at synliggøre de frivillige og få sat ansigter på dem. Fx med fotostater i byrummet, på sociale medier eller som vandre-udstillinger, der kan komme på tur blandt kommunens institutioner eller lokale erhvervsdrivende.

Nogle steder har de frivillige selv taget fotos af deres aktiviteter, mens andre har haft held med at få en lokal fotograf til at tage portrætter af foreningerne og deres frivillige.  

Men udstillinger behøver ikke kun være fotografier.

I Hillerød blev konceptet for Vindue for en forening i 2012 videreudviklet til projektet Social gadekunst. Her samlede og matchede Frivilligcentret 12 sociale foreninger, 12 billedkunstnere og 12 butikker. Foreningen og kunstneren mødtes, så foreningen fik mulighed for at fortælle kunstneren om deres sag og arbejde. Kunstneren fortolkede foreningens fortælling og omsatte det til et maleri. Kunstværkerne blev præsenteret i butiksvinduer i ugen op til Frivillig Fredag og på Frivillig Fredag kulminerede det med en auktion over kunstværkerne. Social Gadekunst er senere gentaget i andre kommuner,

På Langeland blev der i forbindelse med Frivillig Fredag 2014 også gennemført et kunstprojekt igangsat af frivilligcentret. Her skulle kunstnere og foreninger samarbejde om kunstværker, der udtrykker foreningens arbejde. Projektet satte fokus på de lokale foreningers virke, og frivillighedens forskellige berøringsflader fra socialt arbejde til kunst og kultur. Værkerne blev præsenteret ved en fernisering på Frivillig Fredag, samt i ugen op til i byrummet rundt omkring i Rudkøbing.