fbpx

Frivillighed på skoleskemaet

Frivillig Fredag er en oplagt mulighed for at introducere byens børn og unge for alt det gode ved foreningslivet og frivilligt arbejde. Samtidig kan forløbet bidrage til at fremme elevernes medborgerskab i deres lokalområde. Dette kan gøres på mange forskellige måder, af længere eller kortere varighed – og tilpasset alle klassetrin.

  • Dansk og samfundsfag: i disse fag er det særligt oplagt at snakke om frivillighed. Her kan man snakke om vigtigheden af civilsamfundet, og hvilken betydning det har i det danske samfund – find fx data i Frivilligrapporten. Man kan også sammenligne det med andre lande.

  • Billedkunst: her kan eleverne udforme værker der præsenterer eller fortæller om nogle specifikke foreninger. I samarbejde med byens handelsforening eller butikker, kan værker pryde bybilledet op til/til Frivillig Fredag, fx i form af Vindue for en Forening, pynt i gaderne eller som en udstilling på det lokale frivilligcenter. På den måde får foreningerne synlighed og eleverne lærer om nogle af foreningernes arbejde. Det kan evt. kombineres med besøg af repræsentanter fra foreningerne i undervisningen, til at fortælle om arbejdet.

  • Musik: I musikundervisningen kan man inkorporere frivillighedstemaet, ved at lave børnene skrive deres egne sange om frivillighed eller bestemte frivillige foreninger. Disse kan evt. optages og lægges på sociale medier, som en hyldest på Frivillig Fredag.

  • (Mini-)Frivilligmarked: Forløbet kan indebære et mini-frivilligmarkedpå skolen eller fremlæggelser hvor eleverne har udvalgt foreninger de fortæller om og evt. har interviewet, eller et besøg hos kommunens Frivilligkonsulenter og evt. fx Fritidsformand, for at drøfte kommunens frivilligpolitik

  • Ekskursion: tag eleverne med på besøg i udvalgte foreninger eller hos kommunens Frivilligkonsulenter eller Frivilligcenter, til en drøft om kommunens frivilligpolitik.

  • Praktik: Kombiner undervisningen med en lille praktikforløb i udvalgte foreninger eller fx et Generationsmøde, hvor klassen fx besøger en ældreforening og prøver kræfter med deres arbejde, eller besøger et plejehjem hvor de tager beboerne med på en gå- eller køretur, og høre om hvilket frivilligt arbejde de har lavet i deres liv, efterfulgt af fælles hygge.

  • Færdigt forløb til 8. klasse: Vallensbæk kommune har udarbejdet undervisningskittet ”Frivillighed på Skoleskemaet”, tilpasset 8. klasse. Forløbet løber over 5 dage (evt. en temauge), hvor eleverne bl.a. arbejder med interviews, debatter, mindmap, ideudvikling af frivillige sociale tiltag og fremlæggelser. Undervisningskittet er til fri download.


I Vallensbæk startede man i 2014 projektet ”Frivillighed på skoleskemaet”, hvor elever fra 7.-8. folkeskoleklasser i løbet af september gennemførte et forløb, hvor de i løbet af tre workshops arbejdede med at udvikle ideer til frivillige sociale tiltag rettet mod udsatte børn/unge. Hver skole fik tilknyttet en forening, som deltog i udviklingsarbejdet med eleverne. Eleverne fik til opgave at visualisere deres idéer på en kreativ måde, og på Frivillig Fredag blev elevernes idéer præsenteret ved en idé-fernisering på rådhuset. Konceptet er sidenhen blevet obligatorisk for 8. klasser i Vallensbæk, og tilrettes hvert år.

I 2021 samarbejde Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg og FGU Syd- og Midtfyen om et forløb, hvor elever skulle producere trykte eller digitale frivilligportrætter og andre produkter over udvalgte lokale foreninger. Forløbet startede med et besøg på Frivilligcenteret, hvorefter eleverne skulle kontakte og interviewe foreninger, og lave et produkt over det. Slutteligt blev produkterne udstillet på Frivilligcenteret og delt på sociale medier.