fbpx

Politiker i praktik

Politiker i praktik er udviklet af frivilligcentrene og forbliver en særdeles populær Frivillig Fredag aktivitet. En praktik går ud på, at en politiker eller kommunal ansat afsætter fx en dag til at komme i praktik i en frivillig forening. Praktikken skal i så høj grad som muligt afspejle en ”normal” hverdag i foreningen dvs. uden særlige arrangementer. Mange foreninger tilrettelægger et program, hvor der både er tid til en snak om foreningen og deltagelse i en frivillig aktivitet.

Varigheden af praktikopholdet kan være fra et par timer til en hel dag/nat, alt afhængig af foreningens aktiviteter. Praktikken skal så vidt muligt afvikles i ugen op til Frivillig Fredag eller på selve dagen, og udformes af foreningerne selv eller i samarbejde med frivilligcentret/konsulenten.

Kan en hel praktik ikke arrangeres, kan man også vælge en alternativ form hvor en gruppe politikere eller kommunal ansatte inviteres til kaffemøder med foreningerne. Her er formålet ligeledes at øge politikkernes/medarbejdernes kendskab til foreningerne, og de relevante tilbud og muligheder som de giver byens borgere.

Særligt i valgår er Politiker i Praktik en oplagt og populær aktivitet, hvor mange politikere også gerne vil prøve kræfter med foreningslivet.