Frivillig Fredag og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er et LØFTE:


Det er et løfte fra 193 verdensledere, der i 2015 gav håndslag på at ville udrydde ekstrem fattigdom, undgå katastrofale klimaforandringer, takle ulighed og ikke mindst sikre, at ingen bliver ladt i stikken.

De 17 verdensmål er en FORPLIGTELSE og et fælles ansvar:

Over for os selv og hinanden, og ikke mindst de 1,8 milliarder unge i verden mellem 15 og 29 år. Det er dem, der kommer til at leve med konsekvenserne af klimaforandringerne og de andre udfordringer, som verden står overfor.

De 17 verdensmål er en MULIGHED:

En mulighed for civilsamfundet til at indgå i nye partnerskaber og skabe nye løsninger. En mulighed for at gøre en forskel lokalt – og globalt.