fbpx

Thy Awards

Thy Awards startede i 2015.
Det er og var en videreudvikling af en traditionel årlig påskønnelse af idrætsudøvere fra Thisted Kommune, som på fornemmeste vis havde præsteret og sat Thisted Kommunes foreningsliv på landkortet. I 2015 besluttede Børne- og Familieudvalget, at arrangementet skulle afvikles som en stor ”sportsgalla”, og at der skulle uddeles flere priser, udover den årlige påskønnelse af udøvere
.

Thisted Kommune har således siden 2015 afviklet ”Thy Awards”. Arrangementet er en hyldest til alle foreningsledere, trænere og udøvere i kommunens mere end 230 folkeoplysende foreninger. Arrangementet afholdes i Thy Hallen, hvor der er plads til ca. 550 spisende gæster og flere hundrede på tribunerne. Alle kan købe adgang til arrangementet, men de folkeoplysende foreninger tilbydes hver 2 fribilletter. Showet består af forskellige indslag og underholdning, alt sammen for at give de frivillige ledere og udøvere et skulderklap og en aften, hvor det handler om, at de skal forkæles. Aftenen sluttes af med ”afterparty”, hvor der er rig mulighed for networking og en lille dans med indlagt snak om løst og fast imellem kommunens engagerede foreningsfolk.

Arrangementet er kort sagt Thisted Kommunes måde at sige ”Tak fordi du er frivillig” på.

 

Til Thy Awards bliver der overrakt 5 priser:

Årets Forening

Denne pris gives til en forening, som på positiv vis har sat Thisted Kommune på landkortet og som i det daglige udfører et godt og prisværdigt arbejde for børn, unge, voksne eller ældre. Foreningen skal have vist villighed til at gå nye veje og til at være nytænkende, ligesom prisen gives til en forening, som opleves som en positiv, god og loyal samarbejdspartner for Thisted Kommune og øvrige aktører. Op til Thy Awards bliver tre foreninger nomineret til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Årets Ungleder

Denne pris gives i samarbejde med DGI Nordjylland til en ung under 18 år, som frivilligt har været særligt engageret i foreningslivet, og som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet. Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde. Op til Thy Awards indstiller foreningerne deres ungledere, og tre af dem nomineres til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Årets Talent

Prisen ”Årets talent” uddeles i samarbejde med NetIp. For at kandidere til prisen ”Årets talent” skal udøverne have vist bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement og sportslige resultater. Komitéen bag prisen ”Årets Talent” består af formanden for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, Thisted Kommunes Eliteidrætskonsulent, NetIps direktør samt Folkeoplysningsudvalgets formand, som nominerer tre talenter til prisen ”Årets Talent”.

Årets Sportsnavn i Thy

Hvert år kårer Thisted Kommune, i samarbejde med Nordjyske, ”Årets Sportsnavn i Thy”. Denne pris bliver også overrakt i forbindelse med Thy Awards.

Der er nedsat en komité til at varetage udvælgelsen af indkomne forslag. Komiteen beslutter, hvilke tre hold eller udøvere, der skal nomineres til at kunne modtage denne pris.

Prisen gives til den eller de, som i løbet af året har præsteret resultater ud over det sædvanlige. Prisen er ligeledes en anerkendelse af alt det hårde arbejde, der ligger forud for de store præstationer.

Årets Leder

Lederprisen gives i samarbejde med Sparekassen Thy til en leder, der har ydet en særlig og mangeårig ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Thisted Kommune. Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats, har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været med til at udvikle foreningen og at sætte den på ”landkortet” i Thy.

Påskønnelse for præstationer

Påskønnelsen gives til hold eller enkeltpersoner, som i løbet af det forgangne år har opnået store sportslige resultater. Alle udøvere indstilles af deres forening, og alle som lever op til kriterierne for påskønnelse kommer op på scenen til Thy Awards, hvor de bliver hyldet af bl.a. Borgmesteren for deres opnåede resultater, og de modtager alle en erkendtlighed.
Kriterierne kan ses via dette link, hvor man ligeledes kan indstille udøvere til påskønnelse.

Dato:

fredag, 03 februar 2023

Address

  • ThyHallen

Contact

  • Thisted Kommune