fbpx

Region Syddanmarks Frivillighedspris

Frivillighedsprisen uddeles af Region Syddanmark for at sætte fokus på samarbejdet mellem regionen og de frivillige og for at hylde den indsats, de frivillige bidrager med.  

En gang om året uddeler regionen Frivillighedsprisen, og alle borgere i regionen kan indstille en kandidat til prisen. Prisen består af en hovedprisen på 50.000 kroner og to priser på 10.000 kroner. Der bliver altså kåret tre vindere af Frivillighedsprisen.

En hyldest af den frivillige indsats  

Frivillighedsprisen uddeles af Region Syddanmark for at: 

  • Påskønne frivilliges indsats for regionen og de syddanske borgere 
  • Anerkende det store arbejde og den indsats, som personale eller konkrete afdelinger yder for at inddrage frivillige.

Prisen hylder den frivillige indsats, der dagligt leveres på de syddanske sygehuse, sociale centre, hospices og i den præhospitale indsats.

Frivillighedsprisen er indstiftet af regionsrådet i forlængelse af regionens frivillighedspolitik.

Sådan findes vinderne

Når indstillingen lukker, samles alle indstillinger og en dommerkommité afgør, hvem der skal vinde hovedprisen på 50.000 kroner og to mindre priser på 10.000 kroner.

Præmiepengene går til den afdeling eller institution, som vinderen er tilknyttet. Pengene skal bruges til at udvikle samarbejdet med frivillige eller skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats i afdelingen.

Tildelingskriterier

Alle indsendte indstillinger vurderes ud fra en række tildelingskriterier. Der vil ved uddeling af Frivillighedsprisen blive lagt særlig vægt på, at den eller de indstillede gennem samarbejdet eller ved en særlig indsats har:

  • Styrket livskvalitet og trivsel for en større gruppe.
  • Været et inspirerende eksempel for andre.
  • Iværksat nyskabende aktiviteter som inkluderer frivillige.
  • Fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt arbejde.
  • Fremmet inddragelsen af frivillige.

I indstillingen skal der være fokus på, hvordan og hvilken forskel og værdi den konkrete frivillighedsindsats skaber for patienter, pårørende og/ eller borgere på regionens sygehuse og sociale institutioner.

Prisuddelingen foregår 9. september i den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Dato:

Onsdag, 09 september 2020

Address

  • Den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Contact

  • Region Syddanmark

Tilmelding er nødvendig