fbpx

Nominér en til årets Frivilligsocialprisen

FrivilligSocialprisen (tidligere Frivilligprisen) er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og blev uddelt første gang i 2012, hvor prisen gik til Kirsten Dalgaard fra Hillerød Motionsvenner og Styrk din krop. Siden har Bent Kaufmann fra Røde Kors, Ejner Nielsen fra Grønnegadecenteret, de frivillige i Klub Vest, Ole Hagman fra Sind, Søren Lerche, som blandt andet har lavet fællesspisninger for byens borgere, Eva Christensen, for sit arbejde med trivselsgrupper for børn og unge, Ditte Aagaard og Louise Rønne Green fra Salto, Ibrahim Uthman for sin boligsociale indsats, Hillerød Fodbold for sine sociale indsatser og senest Jytte Behrendtz for sin mangeårige indsats i Frivilligcenteret og Hjerteforeningen været de velfortjente vindere af prisen.

Vi håber, at du som engageret borger, foreningsaktiv, medlem, bruger eller frivillig vil være med til at bestemme, hvem der har fortjent prisen i år ved at indstille én eller flere kandidater. Det kan både være enkeltpersoner eller foreninger, der indstilles som modtager af prisen, der består af en gave og et kontant beløb. Formålet med prisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring den frivillige indsats og fremme det frivillige sociale engagement. FrivilligSocialprisen uddeles i forbindelse med en større fest for frivillige den 22. september.

”Der er rigtig mange mennesker i Hillerød Kommune, der bruger tid og energi på at gøre en frivillig indsats til glæde for andre. Det er et kæmpe aktiv i vores lokalsamfund og noget vi både skal understøtte, værne om, synliggøre og fejre! Det sidste kan vi blandt andet gøre ved at uddele en frivilligsocialpris - og gøre det med et brag af en fest for frivilligheden og de frivillige.” siger formanden for Kultur og Fritidsudvalget Søren Lerche.

FrivilligSocialprisen uddeles i forbindelse med en større fest for frivillige den 22. september i Royal Stage.

Dato:

fredag, 28 juli 2023

Address

  • Hillerød

Contact

  • Hillerød Kommune

Tilmelding er nødvendig

1. Hillerød kommune har en Frivilligpolitik, som tager sigte på at styrke det frivillige sociale arbejde samt et mere aktivt og mangfoldigt medborgerskab i kommunen. Frivilligpolitikken understøtter således samspillet mellem civilsamfundet og den kommunale indsats.

2. Ved frivilligt socialt arbejde forstås -

  • At det er frivilligt og uden tvang af økonomisk eller anden art
  • At det er ulønnet
  • At det udføres for andre end én selv eller ens familie
  • At det har en vis formel/offentlig karakter

3. FrivilligSocialpris skal medvirke til at sætte fokus på frivilligpolitikken og det frivillige sociale arbejde.

4. Formålet med FrivilligSocialpris er således at: - Påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen - Synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde - Fremme det frivillige sociale engagement

5. FrivilligSocialpris uddeles én gang om året til en enkeltperson, forening eller organisation, der i forlængelse af kommunens frivilligpolitik i årets løb har vist et særligt engagement og har medvirket til at skabe gode resultater inden for frivilligt socialt arbejde i Hillerød Kommune.

6. FrivilligSocialpris består af en erindringsgave samt et kontant beløb, hvis størrelse hvert år fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

7. For at komme i betragtning til Hillerød kommunes FrivilligSocialpris skal man indstilles. Indstilling kan foretages af borgere, foreninger eller organisationer, der har aktiviteter i Hillerød Kommune. Den indstillede skal have sit frivillige virke i kommunen.

Indstillingsskema kan hentes på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk og på Frivilligcenterets hjemmeside www.frivilligcenter-hillerod.dk På de nævnte hjemmesider vil fristen for indstillinger fremgå. Indstillingen af kandidat til prisen skal være skriftlig, begrundet og indeholde oplysning om kandidatens navn, adresse og evt. organisatorisk tilhørsforhold. Det sikres, at FrivilligSocialpris annonceres via de relevante (lokale/sociale) medier, så information kommer ud til så bred en kreds som muligt. Frivilligcenterets bestyrelse indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, hvem de mener, bør modtage FrivilligSocialpris.

8. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvem FrivilligSocialpris skal tildeles.

9. FrivilligSocialpris uddeles i efteråret på et dialogmøde eller et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag. Prisen overrækkes af borgmesteren.

10. FrivilligSocialpris kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen i Hillerød Kommune.

11. Fortolkning af nærværende retningslinjer tilkommer alene Kultur- og Fritidsudvalget.