fbpx

Byt forening for en dag

Konceptet går i sin enkelthed ud på at frivillige fra 2 (eller flere) foreninger bytter forening for en dag. Det giver anledning til at få et større indblik i hinandens arbejde, fx om målgruppe, opgaver, udfordringer og styrker. Konceptet bidrager til at styrke samarbejdet på tværs af civilsamfundet, og giver anledning til at lære af og hjælpe hinanden.

Det kan være velkendte opgaver hvor fx frivillige fra 2 genbrugsbutikker bytter butik for en dag, eller det kan være vidt forskellige foreninger.

Konceptet kan kombineres med Generationsmøde, hvor ældre og yngre frivillige foreninger bytter frivillige for en dag.