fbpx

Foreningsfestivaler

I samarbejde med Dansk Skoleidræt har Jammerbugt Kommune afviklet fire foreningsfestivaler. I Aabybro, Brovst, Pandrup og Fjerritslev har det lokale foreningsliv givet over 500 skoleelever en oplevelse af foreningslivet i deres lokalområde.

Foreningslivet spiller en stor rolle i lokalsamfundene rundt omkring. Det forpligtigende fællesskab sætter rammerne for en aktiv fritid med dannelse, venskaber, konkurrence, sammenhold og plads til alle. Selvom mange allerede er aktive i en forening, kan flere sagtens være med – det gælder også for børn og unge. Det har været tankerne bag Jammerbugt Kommunes samarbejde med Dansk Skoleidræt om afviklingen af fire foreningsfestivaler i 2022.

I Jammerbugt Kommune ønsker vi, at foreningslivet har plads til alle og at flest mulige borgere får lyst til at være aktive og opleve foreningslivet glæder. I samarbejdet med Dansk Skoleidræt har vi etableret disse foreningsfestivaler for at give det lokale foreningsliv en platform at eksponere sig på over for børn og unge i lokalområdet. Vores forhåbning er, at de mange skoleelever har mærket, hvor fantastisk et foreningsliv vi har i Jammerbugt Kommune og at der også er plads til dem.

Den lokale opbakning til arrangementerne har været rigtig positiv. Over 20 forskellige foreninger har taget del i foreningsfestivalerne i Jammerbugt Kommune. Bestyrelsesformænd og frivillige har taget fri fra arbejde for at agere instruktører og for at fortælle de unge om deres lokale foreningstilbud. Udskolingselever har fået fri fra skole for at bidrage, der hvor de til hverdag er ungdomstrænere og skolerne har tilpasset skoleskemaerne så deres 4. og 5. klasser har kunne tage del i festivalerne.

Dato:

tirsdag, 30 august 2022

Contact

  • Jammerbugt kommune i samarbejde med Dansk Skoleidræt