Troels Borring

Formand for Efterskoleforeningen
Det frivillige arbejde er krumtappen i vores samfund. Det er med til at skabe sammenhængskraft og nærvær, når frivillige løfter i flok. Efterskolerne er beriget med skolebestyrelser, der arbejder frivilligt med at sætte retning for skolernes udvikling. De er med til at sikre en forbindelse til omverdenen, som er essentiel i forhold til at have fingeren på pulsen. Der bliver skabt relationer mellem skole og lokalsamfund, og dermed indsigt i hinandens verden. Dette er væsentligt for, at efterskolerne fortsat kan nyde godt af lokal velvilje og opbakning, samtidig med at efterskolerne er et rigtig godt tilbud i udskolingsfasen. Efterskoleforeningen takker alle frivillige, der gør en indsats for andre – lad Frivillig Fredag blive en festdag, der giver den anerkendelse, frivillige fortjener.