Per Paludan Hansen

Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
Mere end 70.000 mennesker er frivilligt aktive i de folkeoplysende foreninger og skoler, der er tilsluttet Dansk Folkeoplysnings Samråd. Her udfører de et absolut nødvendigt arbejde. I et flertal af DFS’ medlemsorganisationer står de frivillige for mindst halvdelen af aktiviteterne. Men de frivillige er mere end arbejdskraft. De tilfører det folkeoplysende arbejde et personligt engagement, som giver oplysnings- og debatindsatsen en helt anden gennemslagskraft. Samtidig sikrer de frivillige, at arbejdet er stærkt rodfæstet i lokalsamfundene. Dermed styrker det frivillige arbejde demokrati og aktivt medborgerskab. Frivillig Fredag er en god anledning til at synliggøre det frivillige arbejdes mangfoldighed. DFS støtter arrangementet, og mange folkeoplysende skoler og foreninger vil deltage i aktiviteterne denne dag.