Mona Gaarsdal

Formand for Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark og tidligere medlem af Frivilligrådet
Udnævnelsen af en national frivillighedsdag er et tiltag, som hilses velkommen fra flere sider. Der har rundt om i landet været afholdt mange frivillighedsmesser, markeder og fokusuger, men aldrig tidligere på samme dag – Frivillig Fredag. Jeg forventer, at det store arbejde, der bliver lagt fra den samlede frivillige sektor, vil resultere i nye match mellem foreninger og organisationerne ude i lokalområderne. De personlige relationer, der skal til for at en idrætsklub, en boligforening og en socialforening kan løfte en lokal social udfordring, har alle gode betingelser for at opstå i forbindelse med Frivillig Fredag. Der vil i år være stor opmærksomhed på dagen og tiden op til den 30. september, og det skal bruges til at vise den mangfoldighed af frivillig indsats, der allerede findes rundt om i landet og give flere lyst til at være med. Jeg håber også, at alle de mennesker, der sidder i bestyrelser ved skoler, daginstitutioner, foreninger og i støtteforening ved plejecentret afholder kulturelle arrangementer og alle de, der altid lige ”hjælper til”, når noget skal gøres, vil stå frem og være fortalere for den indsats, de udfører. Brug Frivillig Fredag til at fortælle ”den gode historie”.