Lars Rasmussen

Socialdirektør i Kolding Kommune og tidligere medlem af Frivilligrådet
Frivillig Fredag er en festdag, hvor det vil summe med kreative aktiviteter henover hele landet. Jeg håber, at nye personlige og foreningsrelaterede venskaber vil blomstre på dagen til gavn for vores medborgerskab. Et medborgerskab som bliver vitalt for fremtidens velfærdssamfund. Kommunerne skal ikke ”reddes” af eller udliciteres til civilsamfundet, men styrkes af medborgere, som til forskel fra statsborgere, frivilligt tager aktivt engagement i samfundet. Derfor skal vi værne om vores ret til at være gode (med)mennesker og tænke mindre på status, juridiske rettigheder og pligter. Vores frivillige ildsjæle er aktive medborgere og skal anerkendes, fordi de skaber mening for mennesker og socialt tilhørsforhold. For mig er Frivillig Fredag en social netværksdag, som jeg personligt vil bruge til at møde nye mennesker og lade mig inspirere af vores spændende foreningsliv.