Frederik C. Boll

Medejer af Ingerfair Consulting
I frivilligt arbejde er der kun muligheder – det handler om at gribe dem. Frivillig Fredag er en dag, hvor vi kan synliggøre og debattere dem, finde og afprøve dem – eller skabe dem. I Ingerfair er visionen, at det at arbejde med frivillige bliver set som en særlig kundskab. En kundskab vi skal udvikle og træne for at blive endnu bedre til at arbejde i og med mulighedernes verden. En national frivillighedsdag er et første og vigtigt skridt mod, at hvert år er et frivillighedsår i Danmark. Hvert år skal vi anerkende det frivillige arbejde, og hvert år skal vi diskutere, hvordan vi kan gøre det endnu bedre og endnu sjovere at være frivillig. Hvert år skal vi diskutere de muligheder, den frivillige verden tilbyder. Det er vigtigt, at frivilligt arbejde forsætter med at være mulighedernes verden. Vi kan blive endnu bedre til at værne om den og få den til at vokse.