Bente Schindel

Sekretariatsleder Kulturelle Samråd i Danmark
Frivillig Fredag kan være med til i højere grad at sætte fokus på kulturens frivillige. Kulturens frivillige agerer oftest i et fællesskab og i foreningsregi, og der er normalt ikke så meget fokus på vigtigheden af deres arbejde. Men de kulturelle frivillige gør et stort stykke arbejde for formidling af kunst og kultur til glæde for en stor del af landets befolkning. Det sker i teaterforeninger, i kunstforeninger, i musikforeninger, i filmklubber, i museumsforeninger, i lokalarkiver osv. Det sker både i storbyen og i tyndt befolkede områder, hvor en manglende indsats kan betyde totalt fravær af kulturelle muligheder. Kulturens frivillige er med til at styrke demokratiet i et foreningsopbygget fællesskab og med til at styrke fællesskabet via formidlingen af kunst og kultur, og deres foreningsbårne frivillige indsats skaber ikke mindst livsoplysning og demokratisk dannelse for både dem selv og deres målgrupper. Frivillig Fredag kan være med til at sætte fokus på og derved understøtte denne indsats.