Tak for en forrygende Frivillig Fredag 2016

Fredag d. 30. september 2016 blev Frivillig Fredag fejret landet over. I alt fandt der 417 forskellige aktiviteter sted, fordelt på 82 kommuner, hvilket er det højeste antal aktiviteter, vi endnu har målt!

På gader og torve rundt omkring i byerne skabte frivillige synlighed om deres sag, kommunalpolitikere og erhvervsledere var i ”praktik” i frivillige foreninger, hvor de prøvede at være frivillige for en dag, mange steder var der arrangeret spændende debatter, workshops og foredrag. En del steder var fejringen udvidet til hele ugen. Det gjaldt fx i Roskilde, Lyngby-Taarbæk og Kolding.

Andre steder afholdt kommuner fester for de frivillige og uddelte priser, butikker udlånte deres udstillingsvinduer til frivillige foreninger og skoleklasser satte frivillighed på skemaet. I Odder gik 100 unge tur med ældre plejehjemsbeboere, i Hillerød lanceredes en ny digital platform, der skal gøre det lettere at hjælpe hinanden og i Hørsholm var der frivilligbørs, hvor institutioner, foreninger og virksomheder indgik samarbejdsaftaler.

I 2016 var de mest udbredte aktiviteter fester og prisuddelinger, debatarrangementer og foredrag, Åbent Hus samt synliggørelsesevents af forskellig art. Det er fx udstillinger, oplysningskampagner og gadeevents.

Elever og studerende deltager

Det er i år lykkedes mange af de lokale arrangører at inddrage skoler i den samlede fejring. Nogle steder var elever involveret i den centrale Frivillig Fredag fejring, og hjalp fx med oppyntning, madlavning, lyd og lys til arrangementet, som fx i Greve. Herudover var der en del steder, hvor elever op til Frivillig Fredag har arbejdet med frivillighed i klassen, fx i Vallensbæk, Nyborg og Lyngby. Andre steder har elever produceret film eller bød ind som frivillige på dagen. I Norddjurs hjalp elever fra Grenaa Gymnasium og Viden Djurs foreninger med at lave flyers og fundraisede præmier til en konkurrence.

Herudover er flere efterskoler begyndt at deltage og laver fx aktivitetsdage for andre børn (børnehaver og skoler) i lokalområdet. I Odder arrangerede eleverne fra Eriksminde Efterskole en kulturdag for flygtningebørn. Dagen bød på forskellige boldspil samt et fælles kunstprojekt, hvor danske og nydanske børn i fællesskab udformede lerfigurer. Alt sammen var planlagt af efterskoleeleverne, der også fungerede som værter på dagen.

Kreative konkurrencer

Der har i 2016 været i stigning i antallet af sjove og kreative konkurrencer i forbindelse med Frivillig Fredag. I Thisted lånte fire lokale erhvervsfolk fx hver 1000 kr. med det formål at få pengene til at yngle mest muligt til støtte for Frivillig Fredag-arrangementet. I Tønder var der konkurrence om skrivning af den bedste frivilligsang. I Kolding kunne man i ugen op til Frivillig Fredag på forskellige steder rundt i byen ”fange” en frivillig med sin mobiltelefon i konkurrencen Frivillig Go’ – inspireret af Pokemon Go.

Vi glæder os til Frivillig Fredag 2017, der falder d. 29. september.