Nyhedsbrev

PRESSEMEDDELELSE FRA FRIVILLIGRÅDET

Frivilligrådet har i dag, onsdag d. 28. september, udsendt denne pressemeddelelse:

FRIVILLIG FREDAG 2016: VEJE TIL DELTAGELSE

Fredag d. 30. september 2016 fejres den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, for 6. gang.

På gader og torve er frivillige rykket ud for at skabe synlighed om deres sag, kommunalpolitikere og erhvervsledere er i ”praktik” i frivillige foreninger, fremtidens frivillighed bliver debatteret, skoleklasser sætter frivillighed på skemaet, foreninger, virksomheder og institutioner indgår nye samarbejder på frivilligbørser. Overalt i landet har man taget dagen til sig og med over 300 forskellige aktiviteter er der lagt op til en festlig og aktiv dag. Dagen er en anledning til at anerkende den store indsats de frivillige bidrager med. Samtidig skal dagen vise alle de spændende ting, det er muligt at engagere sig i, så der er endnu flere, der får lyst til at engagere sig som frivillige.

Temaet skal skabe veje til deltagelse

Temaet for Frivillig Fredag 2016 er Veje til deltagelse. Teamet handler om, at vi skal skabe mulighed for at flere forskellige mennesker oplever at være en del af de frivillige fællesskaber. I dag er det nemlig primært ressourcestærke borgere, der er frivillige.

”Frivilligheden kan skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker og øger sammenhængskraften i samfundet. Der er dog en tendens til, at ikke alle grupper er lige godt repræsenteret i de frivillige fællesskaber. Med årets tema ønsker Frivilligrådet at sætte fokus på dette og skabe debat om, hvordan vi får alle med i de frivillige fællesskaber”, siger Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann.

Fakta om Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag, hvor frivilligheden fejres, synliggøres og anerkendes. Dagen er lagt an som en aktivitetsdag, hvor lokale aktører, så som frivilligcentre, kommuner og foreninger, men også virksomheder, skoler, boligområder, mv., afholder arrangementer.

Frivillig Fredag blev lanceret i 2011 i anledning af det europæiske frivillighedsår, og falder hvert år på den sidste fredag i september. Nogle steder vælger de lokale arrangører at brede aktiviteterne ud over hele ugen op til Frivillig Fredag, eller holde deres aktiviteter i dagene omkring Frivillig Fredag, hvis det passer bedre ind i den lokale kontekst.

Siden starten i 2011 har dagen støt vokset sig større og større og der er nu aktiviteter i de fleste kommuner landet over.

Social- og Indenrigsministeriet står bag Frivillig Fredag og Frivilligrådet varetager den nationale koordinering.

____________________________________________________________________________
Yderligere oplysninger om Frivillig Fredag fås hos:
Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, på tlf. 26 12 18 32
Katrine Tonboe Jacobsen, projektleder Frivillig Fredag, på tlf. 61 96 00 03, ktj@frivilligraadet.dk
______________________________________________________________________________

Hvad sker der på Frivillig Fredag

Der foregår et væld af forskellige aktiviteter på dette års Frivillig Fredag. Mange har ladet sig inspirere af årets tema. Her er tre eksempler på aktiviteter på Frivillig Fredag 2016:

Socialministeren besøger SUMH

Et af de steder, der arbejder aktivt med at få flere med i frivillige fællesskaber er SUMH - Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Mennesker med handicap er en af de grupper, der er er underrepræsenteret blandt frivillige. SUMH arbejder bl.a. med at nedbryde barrierer for, at børn og unge med handicap deltager fuldgyldigt i fritidsfællesskaber. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann besøger SUMH på Frivillig Fredag sammen med Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann. Her vil der være en markedsplads og interaktive indslag, der viser, hvordan SUMH selv engagerer unge frivillige med handicap på forskellige måder i organisationen.

Se programmet: https://www.facebook.com/events/952015728278032/

Nyborg sætter fokus på veje til deltagelse

I Nyborg har en gymnasieklasse i tiden op til Frivillig Fredag arbejdet med årets tema: Veje til deltagelse og hvordan man får flere grupper med i de frivillige fællesskaber. På Frivillig Fredag præsenterer gymnasieeleverne frivilligportrætter, frivilligstatement og iscenesættelse af temaet. Herudover vil der være en workshop, hvor frivillige sammen udvikler idéer til aktiviteter, der kan inkludere flere.

Se programmet: http://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Nyheder-2016/Program-Fr...

Frivilligheden fejres hele ugen i Roskilde

Roskilde Kommune og Roskilde Festival står bag FU 39, der er en udvidelse af Frivillig Fredag. Hele uge 39 kan frivillige lægge vejen forbi hinandens aktiviteter, blive underholdt og inspireret: ’Hvordan gør de andre’? Programmet byder på over 35 forskellige aktiviteter.

Men FU39 er ikke en lukket fest, men en folkefest for frivillighed. Børn kan fx løbe 20 meter sprint på Ro’s torv, der er sprogcafé med Roskildes flygtninge, og er du 60+ kan du snøre løbeskoene på Hyrdehøj Stadion. Onsdag aften er der stort Folkemøde om Frivillighed i Byens hus kl. 16-21, hvor bl.a. Frederik C. Boll fra Ingerfair kommer og taler om bæredygtige frivillighedsmiljøer. PhD Christine Revsbech Jensen, Kenneth Salomonsen (Ungdomsbureauet), Carsten Theede (Blaffernationen) m.fl kan lånes i 'menneskebiblioteket'.

Du kan læse mere om folkemødet her - spred gerne ordet!

Læs mere: https://www.facebook.com/events/519108448287862/permalink/525731364292237/

Se programmet for frivilligugen: http://byenshusroskilde.dk/sites/default/files/program_fu39.pdf

Øvrige arrangementer på Frivillig Fredag

Se her hvad der sker i din kommune.