Invitation til temadag: Veje til deltagelse

Frivilligrådet inviterer til temadag torsdag d. 14. april 2016 kl. 9.30 – 15.00 (bemærk ny dato) om veje til deltagelse – temaet for Frivillig Fredag 2016.

Frivilligheden har et stort potentiale i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Målet med temadagen er at inspirere til at arbejde med veje til deltagelse i forbindelse med Frivillig Fredag 2016. På temadagen vil du opleve præsentationer, der giver viden om forskellige målgrupper, om barrierer for deltagelse og hvordan de overkommes. Herudover vil du blive introduceret til samskabelse som metode og får mulighed for at prøve metoden og redskaberne af i praksis.

Temadagen finder sted i Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og foregår efter først-til-mølle.
Tilmeld dig her.

Program for temadagen om ’Veje til deltagelse’

Kl. 9.30 – 10.00 Rullende ankomst med te & kaffe
Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst
Kl. 10.05 – 10.30 Unge i fællesskaber v. Damir Balalic fra Fritidsbutikken i Vollsmose
Oplægget vil komme ind på udfordringer, barrierer og successer i arbejdet med børn og unge, samt foreninger og fritidsinstitutioner.
Kl. 10.30 – 10.55 Inkluderende fritidsfællesskaber v. Cecilie Friis fra SUMH
Oplægget vil komme ind på hvilke successer udfordringer og barrierer der kan være for børn og unge med handicap, når de skal deltage i fritidsfællesskaber.
Kl. 10.55 – 11.10 Te & kaffe pause
Kl. 11.10 - 11.35 Alle har ressourcer (oplægsholder kommer snarest)
Oplægget vil komme ind på hvordan man planlægger aktiviteter, hvor flere kan bidrage og blive en del af et positivt forpligtende fællesskab
Kl. 11.35 – 12.00 Ensomhed og fællesskaber v. Ingrid Branner fra Ældre Sagen
Oplægget vil komme ind på udfordringer, barrierer og successer i at inkludere ensomme ældre i fællesskaber.
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 12.45 – 13.00 Introduktion til arbejdsmetoden samskabelse v. Ia Brix Ohmann fra Overlap
Kl. 13.00 – 14.40 Workshop faciliteret af Ia Brix Ohmann fra Overlap
Lær at bruge samskabelse som metode til at arbejde med øget deltagelse.
Kl. 14.40 – 14.50 Tak for i dag og god arbejdslyst frem mod Frivillig Fredag!