Aktive lokalsamfund

I 2014 var årets Frivillig Fredag-tema Frivillig der hvor du lever. Temaet havde en dobbeltbetydning; det handlede dels om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Frivilligrådets sekretariat udbød i den forbindelse et seminar under titlen ”Lokalområde, fællesskaber og frivillighed”, der udforskede sammenhængen mellem de tre begreber i hhv. byen, forstaden og på landet. Derudover samarbejdede sekretariatet med en ekspertgruppe, som diskuterede og leverede aktivitetsideer til at afholde Frivillig Fredag i lokalområdet. Frivilligrådet lavede samtidig en undersøgelse om temaet gennem Gallup og fulgte tre pilotprojekter i hhv. Gladsaxe, Assens og Albertslund, der udviklede og afholdt arrangementer på Frivillig Fredag. ”Aktive lokalsamfund” opsummerer den læring, der kom ud af disse forskellige tiltag.

Helt overordnet pegede læringen fra 2014 på, at vilkår og ønsker for frivilligt arbejde er meget forskellige, alt efter om man befinder sig i byen, på landet eller i forstaden. Frivilligrådets sekretariat har derfor opdelt forslagene i denne pjece i tre forskellige aktivitetskoncepter – et pr. lokalsamfundstype. Hvert koncept består af et overordnet mål med tilhørende bud på aktivitetsideer, som understøtter målene. I praksis kan aktiviteterne dog sagtens bruges bredere (i andre områder) end beskrevet her. Vi håber, I vil finde god inspiration i teksterne og få mod på at afholde den næste Frivillig Fredag netop der, hvor I lever!

Se aktivitetsforslag til Aktive Lokalsamfund.